Kursoversikt og priserKvinnelig seksualitet

Pris: 1500 kr.
Studentpris: 1250 kr.
Parpris (dvs total pris for begge deltakerne): 2500 kr.
Datoer: 18. november 2017
Sted: Oslo. Møllergata 23, Unity senter.
Varighet: 7 timer fra 12.00–ca. 19.00.

Mannlig seksualitet

Pris: 1500 kr.
Studentpris: 1250 kr.
Parpris (dvs total pris for begge deltakerne): 2500 kr.
Datoer: 19. november 2017
Sted: Oslo. Møllergata 23, Unity senter.
Varighet: 8 timer, fra 12.00–ca. 20:00.

Mannlig og kvinnelig seksualitet (todagerskurs)

Pris: 2800 kr.
Studentpris: 2400 kr.
Parpris (dvs total pris for begge deltakerne): 4800 kr.
Datoer: 18–19. november 2017.

Sted: Oslo. Møllergata 23, Unity senter.
Varighet: 14 timer timer fordelt på to dager.

Pris for grupper

Ved 3 eller flere påmeldte reduserer vi prisen for alle påmeldte med 200 kr.
Ved 5 eller flere påmeldte reduserer vi prisen for alle påmeldte med 300 kr.
Ved 7 eller flere påmeldte reduserer vi prisen for alle påmeldte med 400 kr.

Priseksempel: Dere er 5 stykker som melder dere på todagerskurset i mannlig og kvinnelig seksualitet. Pris per person blir da 2800-300=2500 kr. Dette vil si at jo flere dere er, jo billigere blir det per person. Grupperabatten gjelder ikke sammen med parrabatten eller studentrabatten.

Merk!

For alle kursene våre er det 18 års aldersgrense. Alle deltakere må også skrive under en egenerklæring ved starten av kurset, som du kan lese her. Vi ber om at man ikke melder seg på med mindre man er villig til å skrive under denne erklæringen eller kan dokumentere at man er minst 18 år. 

Så fremt det er ledig plass på kurset vil du også kunne ta kurset ved å møte opp på kursstedet kursdagen. Du må i så tilfelle ha nøyaktig beløp i kontanter ettersom vi ikke har vekslepenger, og prisen for kurset vil da bli 200 kr dyrere enn ved forhåndspåmelding. Kursmateriell vil også kunne bli sendt i posten i stedet for utlevert på stedet.

Påmelding for alle kurs er bindende, det vil si at kursavgiften ikke refunderes etter påmelding ettersom vi umiddelbart reserverer en plass til deg. Kursbeløpet betales i sin helhet via tilsendt faktura tilsendt på e-post ved påmelding.

Meld deg på kurs

Planlagte kurs

Alle kursene holdes i Oslo og kan tas enkeltvis eller som helgekurs til rabattert pris.

Dagskurs kvinnelig seksualitet
  • 18. november 2017
Dagskurs mannlig seksualitet
  • 19. november 2017
Helgekurs kvinnelig og mannlig seksualitet
  • 18-19. november 2016
Hold kontakt med oss