Påmeldingsskjema
Ønsker påmelding til kurs:

Påmelding

For alle kursene våre er det 18 års aldersgrense. Alle deltakere må også skrive under en egenerklæring ved starten av kurset, som du kan lese her. Vi ber om at man ikke melder seg på med mindre man er villig til å skrive under denne erklæringen, eller kan dokumentere at man er minst 18 år.

Påmelding for alle kurs er bindende. Det vil si at kursavgiften må betales dersom du melder deg på, ettersom vi umiddelbart reserverer en plass og trykker opp kursmateriale spesielt til deg. Dette gjelder også ved manglende oppmøte. Kursavgiften refunderes kun  dersom det foreligger sykemelding fra lege. Faktura sendes på e-post 3-5 dager etter påmelding, sammen med nærmere informasjon om kurset.

Kurset må være betalt før du kan delta på kurs med mindre du avtaler noe annet ved å kontakte oss. Pga muligheten for ulike banker anbefales det at du tar med kvittering dersom du betaler senere enn 3 dager før kurset begynner, siden vi ikke nødvendigvis har fått registrert din innbetaling i våre systemer. Ta kontakt med oss dersom dette medfører vanskeligheter for deg.

All informasjon om deltakere og deltakeres personalia behandles 100 % konfidensielt og videreformidles aldri til en tredjepart.

Påmelding gjøres enkelt og greit ved å sende en e-post til kurs@avansertseksualitet.no eller ved å bruke påmeldingskjema på denne siden.

Deltakelse uten forhåndspåmelding

Så fremt det er ledig plass på kurset vil du også kunne ta kurset ved å møte opp på kursstedet kursdagen. Du må i så tilfelle ha nøyaktig beløp i kontanter da vi ikke har vekslepenger, og prisen for kurset vil da bli 200 kr dyrere enn ved forhåndspåmelding. Kursmateriell vil da kunne bli sendt i posten i etterkant av kurset i stedet for utlevert på stedet.

Planlagte kurs

Alle kursene holdes i Oslo og kan tas enkeltvis eller som helgekurs til rabattert pris.

Dagskurs kvinnelig seksualitet
  • 18. november 2017
Dagskurs mannlig seksualitet
  • 19. november 2017
Helgekurs kvinnelig og mannlig seksualitet
  • 18-19. november 2016
Hold kontakt med oss